Mervärdesskatt (f n 25%) för svenska kunder. Om underlaget behöver sättas eller anpassas av oss tillkommer kostnader för det.