Bokat annonsutrymme kan avbeställas eller ändras inom 8 dagar från orderdatum, dock aldrig senare än en vecka före i utgivningsplanen angivet materialdatum för första införandeutgåva.