Endast beställt annonsutrymme. Kunden ansvarar för att, senast i utgivningsplanen angivet materialdatum (eller vid annan överenskommen tidpunkt), tillhandahålla publiceringsbart annonsunderlag enligt vår specifikation.