Cirkulation ansvarar för kvalitet och riktighet i annonsens återgivning endast då underlaget levererats senast angivet materialdatum och i enlighet med våra tekniska specifikationer. Vid fel som kan hänföras till Cirkulation begränsas ansvaret till maximalt annonsens pris.