Full screen

Cirkulation är den svenska VA-branschens tidskrift. Oavsett om ditt målområde är dricksvattenförsörjning, avloppsrening, markförlagda ledningar, vattenmiljö eller utvecklingsfrågor – det är Cirkulation som täcker hela området.

Tidningen är helt och hållet prenumererad och varje exemplar är därför beställt, betalt och efterfrågat. Innehållet är aktuellt, initierat och riktat till specialister med höga krav på kunskapsnivå och yrkesmässig nytta. Endast Cirkulation lever upp till dessa krav och dina annonser kommer att befinna sig i en uppskattad och trygg mediamiljö.

Cirkulation utkommer 8 gånger/år och erbjuder en rad olika annonsformat och placeringsalternativ i alla prisklasser. Kontakta oss idag för mer information och bokning.