Cirkulation, VA-tidskriften

Cirkulation, VA-tidskriften

Verksamma inom den svenska vatten- och avloppsbranschen. Läsarna verkar inom specialistområden som dagvatten, dricksvatten, avloppsrening, ledningsnät, miljökontroll med mera. De arbetar inom den kommunala VA-sektorn, myndigheter, akademi och näringsliv. Viss spridning även i övriga Skandinavien.

Gender distribution

Women
35%
Men
65%