Cirkulation, VA-tidskriften
Full screen

Description

Förutom annonsuppslagen finns ett begränsat antal annonsutrymmen (1/1-sidor, omslag), lämpliga för kompletterande marknadsföring eller för företag som annars inte omfattas av VA-årsbokens annonsörsprofil.

Kompletteringsannonser publiceras endast i print. Läs mer om hur annonsering i VA-årsboken fungerar på vår webb: www.cirkulation.se/vab

Product details

Dimensioner
210 x 297 mm

Products

Sold by

Ad specifications