VA-årsboken (print/digitalt)

Full screen

Cirkulations populära guide till VA-branschen utkommer en gång varje år och ingår i prenumerationen på VA-tidskriften Cirkulation.

Varje reviderade upplaga av VA-årsboken domineras av utförliga företagspresenta­tio­ner i färg. Innehållet i annonserna är också sökbara på Cirkulations webbsida. Läs mer om hur annonseringen fungerar här.

I VA-årsboken finner du också vår unika och mycket ­efterfrågade förteckning »Nyckelpersoner i VA-sektorn«, som endast publiceras där. Kontakta oss idag för mer information och bokning.