Cirkulation, VA-tidskriften's logotype

Cirkulation, VA-tidskriften

Tech · Örebro, Sweden

Cirkulation, VA-tidskriften

Verksamma inom den svenska vatten- och avloppsbranschen. Läsarna verkar inom specialistområden som dagvatten, dricksvatten, avloppsrening, ledningsnät, miljökontroll med mera. De arbetar inom den kommunala VA-sektorn, myndigheter, akademi och näringsliv. Viss spridning även i övriga Skandinavien.

Interests

Avlopp, VA-ledningar, Vattenmiljö, Dricksvatten

20-75
Age
65%
Males
35%
Females
Source: Own Survey