Cirkulation, VA-tidskriften's logotype

Cirkulation, VA-tidskriften

Tech · Örebro, Sweden

Cirkulation (print)

Cirkulation.se (digitalt)

VA-årsboken (print/digitalt)

  View more

  Annonsunderlag

  Högupplöst, CMYK-separerat PDF-dokument med alla bilder och teckensnitt inbäddade. Lägsta bildupplösning: 300 pixlar/tum. Dokumentet ska vara anpassat för PDF/X1a:2001 (PDF 1.3) standard. Cirkulations egen inställningsfil för Acrobat Distiller kan erhållas från annonssäljaren.

  Annonsens dimensioner

  Annonsunderlaget ska utformas i exakt enlighet med det bokade utrymmet, bredd x höjd i mm. För uppslags-, helsides- och omslagsannonser som ska gå ända ut i sidans kanter krävs ett extra utfall på 3 mm på annonsens alla fyra sidor. För VA-årsboken gäller speciella instruktioner.

  Webbannonser

  Bildfil (JPEG eller animerad GIF) tillsammans med önskad länkadress. Bildupplösning: 72 dpi. Underlag skickas senast cirka 3 dagar före överenskommet uppläggningsdatum.

  Bannerannons: Bildproportion 5:1. Minimistorlek 980 x 200 pixlar, maxstorlek 1960 x 400 pixlar (för bättre anpassning till retinaskärmar). Gäller oavsett val av bannermodul och slutlig visningsstorlek.

  Cirkulation Karriär: Text- och bildunderlag beroende på val av produkt och enligt speciella instruktioner.

  Annonsbilagor

  Levereras skurna och falsade i maximalt nerskuret A4-format, 200 x 290 mm (om inget annat överenskommits). Cirkulation förbehåller sig rätten att trimma för stora bilagor. Maxvikt upp till 4 sidor: 30 gram. Upp till 8 sidor: 50 gram. Upp till 16 sidor: 80 gram.

  Leveransadress annonsbilagor

  Trydells Tryckeri AB, Industrigatan 8, 312 34 Laholm. Märk försändelsen »Cirkulation« + utgåvans nummer.

  Ingår i annonspriset

  Endast beställt annonsutrymme. Kunden ansvarar för att, senast i utgivningsplanen angivet materialdatum (eller vid annan överenskommen tidpunkt), tillhandahålla publiceringsbart annonsunderlag enligt vår specifikation.

  Tillkommer till pris

  Mervärdesskatt (f n 25%) för svenska kunder. Cirkulation är befriad från reklamskatt. Om underlaget behöver sättas eller anpassas kan kostnader för detta tillkomma.

  Orderns giltighet

  Bokat annonsutrymme kan avbeställas eller ändras inom 8 dagar från orderdatum, dock aldrig senare än en vecka före i utgivningsplanen angivet materialdatum för första införandeutgåva.

  Betalningsvillkor

  Fakturering sker normalt i samband med utgivning/publicering. Kredittid: 20 dagar. Dröjsmålsränta vid försenad betalning: 20%.

  Ansvar

  Cirkulation ansvarar för kvalitet och riktighet i annonsens återgivning endast då underlaget levererats senast angivet materialdatum och i enlighet med våra tekniska specifikationer. Vid fel som kan hänföras till Cirkulation begränsas ansvaret till maximalt annonsens pris.

  Utgivande förlag

  Ohlson & Winnfors AB, Olaigatan 34, 703 61 Örebro. Organisationsnummer: 556450-8249. Telefon (växel): 019-10 80 50. E-post: info@cirkulation.se. Cirkulation är medlem i Sveriges Tidskrifter och tillämpar organisationens normer för annonsering. Rabatt till annonsförmedlare medges ej.
  • Ordervillkor & materialspecifikationer
   • Products
   • Annonsunderlag
   • Annonsens dimensioner
   • Webbannonser
   • Annonsbilagor
   • Leveransadress annonsbilagor
   • Ingår i annonspriset
   • Tillkommer till pris
   • Orderns giltighet
   • Betalningsvillkor
   • Ansvar
   • Utgivande förlag