Bildfil (JPEG eller animerad GIF) tillsammans med önskad länkadress. Bildupplösning: 72 dpi. Underlag skickas senast cirka 3 dagar före överenskommet uppläggningsdatum.

Bannerannons: Bildproportion 5:1. Minimistorlek 980 x 200 pixlar, maxstorlek 1960 x 400 pixlar (för bättre anpassning till retinaskärmar). Gäller oavsett val av bannermodul och slutlig visningsstorlek.

Cirkulation Karriär: Text- och bildunderlag beroende på val av produkt och enligt speciella instruktioner.