Mervärdesskatt (f n 25%) för svenska kunder. Cirkulation är befriad från reklamskatt. Om underlaget behöver sättas eller anpassas kan kostnader för detta tillkomma.