Cirkulation – utgivningsplan 2023

Sista bokningsdag: normalt senast en vecka före materialdagen.

NR. UTGIVN.-DAG MATERIALDAG
1/23 8 februari 13 januari
2/23 15 mars 17 februari
3/23 19 april 24 mars
4/23 31 maj 5 maj
5/23 30 augusti 4 augusti
6/23 11 oktober 15 september
7/23 8 november 13 oktober
8/23 13 december 17 november